W przypadku zakupu Abonamentu Eurosport bezpośrednio od nas użytkownik akceptuje następujące warunki: (a) Abonament Eurosport (oraz Treści Eurosport dostępne przy wykorzystaniu Abonamentu Eurosport) zostaną udostępnione użytkownikowi natychmiast; oraz (b) o ile użytkownik wyrazi na to zgodę przy rejestracji, użytkownik zrzeka się mogącego mu przysługiwać ustawowego prawa do: (i) odstąpienia od zawartej umowy i rezygnacji z Abonamentu Eurosport; i (ii) otrzymania zwrotu pieniędzy w ciągu ewentualnie przysługującego użytkownikowi okresu na odstąpienie od umowy.
Uwaga: w przypadku uzyskania dostępu do Eurosport Player lub zakupu Abonamentu Eurosport za pośrednictwem podmiotu trzeciego (np. za pośrednictwem sklepu z aplikacjami mobilnymi lub jakiegokolwiek innego z naszych partnerów) płatność zostanie dokonana na rzecz takiego podmiotu, a użytkownik będzie związany warunkami tego podmiotu. Ważne informacje dotyczące opłat i przedłużenia ważności będą określone w warunkach korzystania tego podmiotu. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w naszych Warunkach Korzystania.
1. DOSTĘPNE ABONAMENTY EUROSPORT
1.1 Abonament Miesięczny Eurosport
Abonament Miesięczny Eurosport umożliwia dostęp do Treści Eurosport na żywo oraz na życzenie przez minimalny okres jednego miesiąca.
Czy jego ważność zostanie automatycznie przedłużona?
Tak, będzie on automatycznie przedłużany co miesiąc, chyba że użytkownik anuluje ten abonament przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca dostępu albo przed upływem okresu bezpłatnego dostępu.
Kiedy pobieramy opłatę?
O ile nie wskażemy inaczej (np. w przypadku okresu bezpłatnego dostępu – patrz poniżej), opłata zostanie pobrana w dniu rejestracji w celu otrzymania Abonamentu Miesięcznego Eurosport, (a następnie będzie pobierana w tym samym lub zbliżonym dniu każdego miesiąca, na który abonament został przedłużony.
W przypadku rejestracji dokonanej w celu uzyskania Abonamentu Miesięcznego Eurosport z okresem bezpłatnego dostępu:
  • poprosimy o dane potrzebne do dokonania płatności w dniu rejestracji, ale nie obciążymy Konta użytkownika aż do upływu okresu bezpłatnego dostępu;
  • Abonament Miesięczny Eurosport zostanie automatycznie przekształcony w płatny abonament w momencie upływu okresu bezpłatnego dostępu; oraz
  • wskazana przez użytkownika metoda płatności zostanie wykorzystana w dniu automatycznego przekształcenia Abonamentu Miesięcznego Eurosport w płatny abonament (a następnie będzie wykorzystywana w tym samym lub zbliżonym dniu każdego kolejnego miesiąca).
Jak długo trwa okres dostępu?
Abonament Miesięczny Eurosport umożliwia dostęp przez minimalny okres jednego miesiąca. Okres minimalny rozpoczyna się w każdym miesiącu w dniu pobrania przez nas opłaty za dostęp w danym miesiącu.
Abonament Eurosport zachowa ważność aż do momentu anulowania go przez użytkownika zgodnie z naszymi Warunkami korzystania, wg poniższych zasad.
Jak anulować abonament?
W przypadku rejestracji dokonanej w celu uzyskania Abonamentu Miesięcznego Eurosport z okresem darmowego dostępu użytkownik może anulować swój abonament w dowolnym momencie przed upływem okresu darmowego dostępu, poprzez zalogowanie się na swoje Konto i wykonanie wskazanych tam instrukcji w celu anulowania automatycznego odnowienia abonamentu przed upływem okresu darmowego dostępu. W takim przypadku użytkownik zachowa prawo dostępu do końca okresu bezpłatnego dostępu i żadna opłata nie zostanie pobrana.
Jeśli użytkownik zarejestrował się w celu uzyskania Abonamentu Miesięcznego Eurosport z okresem bezpłatnego dostępu i rejestracja ta została automatycznie przekształcona w płatny abonament albo jeśli zarejestrował się w celu uzyskania Abonamentu Miesięcznego Eurosport bez okresu bezpłatnego dostępu, może anulować swój abonament w dowolnym momencie, jednak nie później niż do momentu uzyskania dostępu w kolejnym miesiącu. Automatyczne odnowienie abonamentu można anulować poprzez zalogowanie się na Konto użytkownika i wykonanie wskazanych tam instrukcji. W takim przypadku użytkownik zachowa dostęp do odpowiednich Treści Eurosport do końca miesiąca, za który zapłaciłi nie otrzyma zwrotu żadnych opłat. Opłaty za kolejne okresy nie zostaną pobrane.
Jeśli użytkownik zarejestrował się w celu uzyskania Abonamentu Miesięcznego Eurosport za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego (na przykład sklepu z aplikacjami mobilnymi albo jednego z naszych partnerów) i pragnie anulować abonament, musi to zrobić za pośrednictwem tego podmiotu i zgodnie z jego warunkami korzystania (np. zalogować się na swoje konto powiązane z podmiotem zewnętrznym i wyłączyć automatyczne przedłużanie dostępu do Eurosport Player).
1.2 ABONAMENT ROCZNY EUROSPORT
Co to jest Abonament Roczny Eurosport?
Abonament Roczny Eurosport umożliwia dostęp do Treści Eurosport na żywo oraz na życzenie.
Czy jego ważność zostanie automatycznie przedłużona?
Tak, abonament będzie automatycznie przedłużany co roku, chyba żeużytkownik anuluje ten abonament, w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kolejnego roku dostępu albo przed zakończeniem okresu darmowego korzystania.
Kiedy pobieramy opłatę?
O ile nie wskażemy użytkownikowi inaczej (np. w przypadku okresu bezpłatnego dostępu – patrz poniżej), jeśli użytkownik zarejestrował się w celu uzyskania Abonamentu Rocznego Eurosport, za który opłata jest należna co roku z góry, opłata ta zostanie pobrana w dniu rejestracji, wg metody płatności wskazanej przez użytkownika, a następnie będzie pobierana w tym samym lub zbliżonym dniu każdego roku, na który abonament zostanie przedłużony.
O ile nie wskażemy użytkownikowi inaczej (np. w przypadku okresu bezpłatnego dostępu – patrz poniżej), jeśli użytkownik zarejestrował się w celu uzyskania Abonamentu Rocznego Eurosport, za który opłata jest należna w ratach, pierwsza rata zostanie pobrana w dniu rejestracji, wg metody płatności wskazanej przez użytkownika (a następnie będzie pobierana w tym samym lub zbliżonym dniu każdego miesiąca przez pozostałą część roku i w każdym roku, na który abonament zostanie przedłużony)
W przypadku rejestracji dokonanej w celu uzyskania Abonamentu Rocznego Eurosport z okresem bezpłatnego dostępu:
  • poprosimy o dane potrzebne do dokonania płatności w dniu rejestracji, ale nie obciążymy konta użytkownika aż do upływu okresu bezpłatnego dostępu;
  • Abonament Roczny Eurosport zostanie automatycznie przekształcony w płatny abonament w momencie upływu okresu bezpłatnego dostępu; oraz
  • opłata zostanie pobrana wg wskazanej przez użytkownika metody płatności w dniu automatycznego przekształcenia Abonamentu Rocznego Eurosport w płatny abonament (a następnie – w przypadku Abonamentu Rocznego Eurosport, za który opłata jest należna w formie rocznej płatności z góry – w dniu lub w zbliżonym dniu każdego kolejnego roku, a w przypadku Abonamentu Rocznego Eurosport, za który opłata jest należna w ratach – w dniu lub w zbliżonym dniu każdego kolejnego miesiąca przez pozostałą część roku i każdego roku, na który abonament zostanie przedłużony).
Jak długo trwa okres dostępu?
Abonament Roczny Eurosport umożliwia dostęp do serwisu przez minimalny okres jednego roku.
W przypadku Abonamentu Rocznego Eurosport, za który opłata jest należna w formie rocznej płatności z góry, okres minimalny rozpoczyna się co roku w dniu pobrania przez nas płatności.
W przypadku Abonamentu Rocznego Eurosport, za który opłata jest należna w ratach, okres minimalny rozpoczyna się co roku w dniu pobrania przez nas pierwszej raty za dostęp w danym roku.
Abonament Roczny Eurosport zachowa ważność aż do momentu anulowania go przez użytkownika zgodnie z naszymi Warunkami korzystania, wg poniższych zasad.
Jak anulować abonament?
W przypadku rejestracji dokonanej w celu uzyskania Abonamentu Rocznego Eurosport z okresem darmowego dostępu użytkownik może anulować swój abonament w dowolnym momencie przed upływem okresu darmowego dostępu poprzez zalogowanie się na swoje Konto i wykonanie wskazanych tam instrukcji. W takim przypadku Użytkownik zachowa prawo dostępu do końca okresu bezpłatnego dostępu i żadna opłata nie zostanie pobrana.
Jeśli użytkownik zarejestrował się w celu uzyskania Abonamentu Rocznego Eurosport z okresem bezpłatnego dostępu i rejestracja ta została automatycznie przekształcona w płatny abonament lub jeśli zarejestrował się w celu uzyskania Abonamentu Rocznego Eurosport bez okresu bezpłatnego dostępu, może anulować swój abonament w dowolnym momencie, jednak nie później niż do momentu uzyskania dostępu w kolejnym roku. Anulowania dostępu można dokonać poprzez zalogowanie się na Konto użytkownika i wykonanie wskazanych tam instrukcji. W przypadku rejestracji dokonanej w celu uzyskania Abonamentu Rocznego Eurosport, za który opłata jest należna w formie rocznej płatności z góry, użytkownik zachowa dostęp do odpowiednich Treści Eurosport do końca trwającego okresu minimalnego i nie otrzyma zwrotu żadnych uiszczonych opłat.. Opłaty za kolejne okresy nie zostaną pobrane. W przypadku rejestracji dokonanej w celu uzyskania Abonamentu Rocznego Eurosport, za który opłata jest należna w ratach, użytkownik zachowa dostęp do odpowiednich Treści Eurosport do końca trwającego okresu minimalnego i w dalszym ciągu będzie miał obowiązek zapłaty wszystkich należnych i jeszcze niespłaconych rat. Opłaty za kolejne okresy nie zostaną pobrane.
Jeśli użytkownik zarejestrował się w celu uzyskania Abonamentu Rocznego Eurosport za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego (na przykład jednego z naszych partnerów) i pragnie anulować abonament, musi to zrobić za pośrednictwem tego podmiotu i zgodnie z jego warunkami korzystania (np. zalogować się na konto z podmiotem zewnętrznym i wyłączyć automatyczne przedłużanie dostępu do Eurosport Player.
1.3 ABONAMENT EUROSPORT NA WYDARZENIE
Abonament Eurosport na Wydarzenie umożliwia dostęp wyłącznie do jednego lub większej liczby konkretnych wydarzeń sportowych, na przykład pojedynczego turnieju lub meczu.
Abonament Eurosport na Wydarzenie s nie jest automatycznie przedłużany i umożliwia użytkownikowi dostęp do konkretnego(-ych) wydarzenia(-ń) sportowego(-ych) dostępnego(-ych) w ramach tego Abonamentu przez okres podany użytkownikowi w momencie zakupu.
Płatność za Abonament Eurosport na Wydarzenie zostanie dokonana, wg wskazanej przez użytkownika metody płatności, w dniu rejestracji w celu uzyskania Abonamentu Eurosport na Wydarzenie.
1.4 ABONAMENT JEDNODNIOWY EUROSPORT
Abonament Jednodniowy Eurosport umożliwia użytkownikowi uzyskanie dostępu do Treści Eurosport na żywo lub na życzenie przez 24 godziny od godziny zakupu.
Abonament Jednodniowy Eurosport nie ulega automatycznemu przedłużeniu.
Wskazana przez użytkownika metoda płatności zostanie wykorzystana w dniu rejestracji w celu uzyskania Abonamentu Jednodniowego Eurosport.
Płatność za Abonament Jednodniowy Eurosport zostanie dokonana, wg wskazanej przez użytkownika metody płatności, w dniu rejestracji w celu uzyskania Abonamentu Jednodniowego Eurosport.
1.5 ABONAMENT EUROSPORT NA SEZON
Co to jest Abonament Eurosport na Sezon ?
Abonament Eurosport na Sezon umożliwia użytkownikowi uzyskanie dostępu do jednego lub większej liczby dyscyplin sportowych, np. w ramach konkretnej ligi, serii turniejów lub zawodów, na żywo lub na życzenie.
Czy jego ważność zostanie automatycznie przedłużona?
Tak, będzie on automatycznie przedłużany co sezon, chyba że użytkownik anuluje swój abonament, co może zrobić przed rozpoczęciem kolejnego sezonu dostępu albo przed upływem okresu darmowego korzystania.
Kiedy pobieramy opłatę?
O ile nie wskażemy użytkownikowi inaczej (np. w przypadku okresu bezpłatnego dostępu – patrz poniżej), jeśli użytkownik zarejestrował się w celu uzyskania Abonamentu Eurosport na Sezon, za który opłata jest należna co sezon z góry, opłata ta zostanie pobrana w dniu rejestracji wg metody płatności wskazanej przez użytkownika (a następnie będzie pobierana w tym samym lub zbliżonym dniu każdego sezonu przedłużenia abonamentu).
O ile nie wskażemy użytkownikowi inaczej (np. w przypadku okresu bezpłatnego dostępu – patrz poniżej), jeśli użytkownik zarejestrował się w celu uzyskania Abonamentu Eurosport na Sezon , za który opłata jest należna w ratach, pierwsza rata opłaty zostanie pobrana w dniu rejestracji wg metody płatności wskazanej przez użytkownika (a następnie będzie pobierana w tym samym lub zbliżonym dniu każdego miesiąca przez pozostałą część sezonu i w każdym sezonie, na który abonament zostanie przedłużony).
W przypadku rejestracji dokonanej w celu uzyskania Abonamentu Eurosport na Sezon z okresem bezpłatnego dostępu:
  • poprosimy o dane potrzebne do dokonania płatności w dniu rejestracji, ale nie obciążymy konta użytkownika aż do upływu okresu bezpłatnego dostępu;
  • Abonament Eurosport na Sezon zostanie automatycznie przekształcony w płatny abonament w momencie upływu okresu bezpłatnego dostępu; oraz
  • opłata zostanie pobrana w dniu automatycznego przekształcenia w płatny abonament wg wybranej przez użytkownika metody płatności (a następnie – w przypadku Abonamentu Eurosport na Sezon, za który opłata jest należna w formie płatności z góry – w dniu lub w zbliżonym dniu każdego kolejnego sezonu, a w przypadku Abonamentu Eurosport na Sezon, za który opłata jest płatna w ratach – w dniu lub w zbliżonym dniu każdego kolejnego miesiąca przez pozostałą część sezonu i każdego sezonu, na który abonament zostanie przedłużony).
Jak długo trwa okres dostępu?
Abonament Eurosport na Sezon umożliwia dostęp przez minimalny okres jednego sezonu.
W przypadku Abonamentu Eurosport na Sezon, za który opłata jest należna w formie płatności z góry, okres minimalny rozpoczyna sięco sezon w dniu pobrania przez nas płatności z góry za ten sezon dostępu.
W przypadku Abonamentu Eurosport na Sezon, za który opłata jest płatna w ratach, okres minimalny rozpoczyna się co sezon w dniu pobrania przez nas pierwszej raty za dostęp w danym sezonie.
Abonament Eurosport na Sezon zachowa ważność aż do momentu anulowania go przez użytkownika zgodnie z naszymi Warunkami korzystania, wg poniższych zasad.
Jak anulować abonament?
W przypadku rejestracji dokonanej w celu uzyskania Abonamentu Eurosport na Sezon z okresem darmowego dostępu użytkownik może anulować swój abonament w dowolnym momencie przed upływem okresu darmowego dostępu poprzez zalogowanie się na swoje Konto i wykonanie wskazanych tam instrukcji. W takim przypadku Użytkownik zachowa prawo dostępu do końca okresu bezpłatnego dostępu i żadna opłata nie zostanie pobrana.
Jeśli użytkownik zarejestrował się w celu uzyskania Abonamentu Eurosport na Sezon z okresem bezpłatnego dostępu i rejestracja ta została automatycznie przekształcona w płatny abonament lub jeśli zarejestrował się w celu uzyskania Abonamentu Eurosport na Sezon bez okresu bezpłatnego dostępu, może anulować swój abonament w dowolnym momencie, jednak nie później niż do momentu uzyskania dostępu na kolejny rok. Anulowania dostępu można dokonać poprzez zalogowanie się na Konto użytkownika i wykonanie wskazanych tam instrukcji.
W przypadku rejestracji dokonanej w celu uzyskania Abonamentu Eurosport na Sezon, za który opłata jest należna w formie płatności z góry, użytkownik zachowa dostęp do odpowiednich Treści do końca trwającego okresu minimalnego i nie otrzyma zwrotu żadnych uiszczonych opłat. Opłaty za kolejne okresy nie zostaną pobrane.
W przypadku rejestracji dokonanej w celu uzyskania Abonamentu Eurosport na Sezon, za który opłata jest należna w ratach, użytkownik zachowa dostęp do odpowiednich Treści do końca trwającego okresu minimalnego i w dalszym ciągu będzie miał obowiązek zapłaty wszystkich należnych i jeszcze niespłaconych rat. Opłaty za kolejne okresy nie zostaną pobrane.
Jeśli użytkownik zarejestrował się w celu uzyskania Abonamentu Eurosport na Sezon za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego (na przykład jednego z naszych partnerów) i pragnie zrezygnować z abonamentu, musi to zrobić za pośrednictwem tego podmiotu i zgodnie z jego warunkami korzystania (np. zalogować się na konto powiązane z podmiotem zewnętrznym i wyłączyć automatyczne przedłużanie dostępu do Eurosport Player.
2. Wybór innego Abonamentu Eurosport na okres po zakończeniu ważności aktualnego Abonamentu Eurosport
Użytkownik możewybrać inny Abonament Eurosport, który zacznie obowiązywać automatycznie, gdy obecny Abonament Eurosport użytkownikawygaśnie. Na przykład, użytkownik może zdecydować się na przejście z Abonamentu miesięcznego na roczny, lub skorzystać z ceny promocyjnej albo oferty specjalnej, do której jest uprawniony.
Po wybraniu nowego Abonamentu Eurosport, użytkownik może zobaczyć szczegóły swojego aktualnego Abonamentu Eurosport oraz nowego Abonamentu Eurosport w sekcji Zarządzaj Abonamentem w zakładce Moje Konto.
Kiedy można dokonać wyboru innego Abonamentu Eurosport?
Użytkownikmoże wybrać inny Abonament Eurosport, jeżeli:
(i) dokonuje subskrypcji bezpośrednio u nas; oraz
(ii) jest do tego uprawniony.
Szczegółowe informacje o tym, kiedy przysługuje prawo do wyboru innego Abonamentu Eurosport w tym do skorzystania z oferty, zostaną podane przed dokonaniem rejestracji. Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku subskrypcji za pośrednictwem osób trzecich (np. za pośrednictwem sklepu z aplikacjami mobilnymi lub jednego z naszych partnerów).
W przypadku wyboru innego Abonamentu Eurosport w trakcie trwania bieżącej subskrypcji, automatyczne odnowienie dla aktualnego Abonamentu Eurosport zostanie wyłączone. Nowy Abonament Eurosport nie zostanie aktywowany od razu, a dopiero z końcem aktualnego okresu minimalnego.
Kiedy pobieramy opłatę?
Płatność za nowy Abonament Eurosport zostanie pobrana w dniu, w którym zostanie on aktywowany, wg metody płatności wskazanej przez użytkownika. Będzie to dzień po upływie minimalnego okresu subskrypcji bieżącego Abonamentu Eurosport.
Jeśli nowy Abonament Eurosport oferuje okres bezpłatnego dostępu, okres ten rozpocznie się od dnia po wygaśnięciu aktualnego Abonamentu Eurosport. Opłata za nowy Abonament Eurosport zostanie pobrana natychmiast po zakończeniu okresu bezpłatnego korzystania.
Wysokość przyszłychopłat będzie zależała od rodzaju Abonamentu Eurosport, który został wybrany przez użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące płatności w odniesieniu do różnych rodzajów Abonamentu Eurosport, znajdują się w Rozdziale 1 powyżej.
Czy możliwa jest rezygnacja z nowego Abonamentu Eurosport?
Użytkownik może anulować nowy Abonament Eurosport w dowolnym momencie przed jego aktywacją, poprzez zalogowanie się na Konto użytkownika i wykonanie wskazanych tam instrukcji. Wówczas użytkownik będzie nadal miał dostęp do swojego aktualnego Abonamentu Eurosport do końca bieżącego okresu subskrypcji.
Ostatnia aktualizacja: Kwiecien 2020