Info

Prize List

8
Fortuna liga

1949, 1950, 1951, 1955, 1970, 1974, 1975, 1992

10
Fortuna Liga

1994, 1995, 1996, 1999, 2009, 2011, 2013, 2014, 2021, 2022